Drukuj

Siatki studiarskie - rypsowe

studniarkie-duze


Siatka studniarska – rypsowa- jest tkana z tworzyw sztucznych w specjalnym splocie stosowana do zabezpieczania pomp g??binowych i ig?o pomp, zabezpiecza przed zamuleniem i uszkodzeniem pompy wody. Zatrzymuje drobiny piachu i mu?u o ró?nych wielko?ciach. Siatka stosowana jest powszechnie w przemy?le (np.: górnictwie), gospodarce wodnej oraz budowlanej i gospodarstwach domowych.

W zale?no?ci od rodzaju gruntu stosuje si? ró?ne typy : SPS, SP10, SP12, SP14, SP16, a w zale?no?ci od potrzeb ró?ne szeroko?ci siatki (od 0,5 do 1,5 m)