Drukuj

Witamy serdecznie na stronie dotycz?cej siatek tkanych.

Expol to firma o d?ugoletnich tradycjach zawi?zanych z produkcj? siatek tkanych. Na rynku dzia?amy od 1991 roku. Zajmujemy si? produkcj? siatki tkanej, z tworzyw sztucznych, a tak?e siatki do suszenia zió? i makaronu z wplecionymi profilami metalowymi z pasami wzmacniaj?cymi, b?d?cej elementem ta?my (przeno?nika) do suszarni tunelowej.

baner-startowa_01baner-startowa_02baner-startowa_03baner-startowa_04

W naszej ofercie znajduje sie szeroka gama produktów takich jak: siatki studniarskie/rypsowe, siatki tkane z ?y?ki poliamidowej, sznury  ( ?y?ki) do owijania filtrów, siatki przeciw owadom (moskitiery), siatki do suszenia zió? i do suszenia makaronu, o ró?nej g?sto?ci i szeroko?ci wykonanych z poliamidu odpornego na dzia?anie wysokich temp. o ma?ej kurczliwo?ci.

Dzia?alno?? firmy nawi?zuje do tradycji rzemios? sitarskich, z których ju? od XVII w. s?ynie miasto Bi?goraj.
Na Pa?stwa ?yczenie prze?lemy cennik oraz próbki.


Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? firmy EXPOL oraz do kontaktu z nami.